11.07.2018 – DESPRE SĂVÂRŞIREA SFINTEI LITURGHII

La sfânta Liturghie întreaga Biserică locală se adună în jurul episcopului exprimând unitatea ei ca Trup al Lui Hristos. Această calitate de săvârşitor de drept al Sfintei Liturghii, episcopul o are cât va fi Biserica. Dar, din cauza înmulțirii numărului creştinilor, a devenit imposibilă adunarea tuturor credincioșilor dintr-o Biserică locală la o singură Sfântă Liturghie slujită de episcop. Ca urmare episcopul deleagă preoţi ca, în numele lui să slujească Sfânta Liturghie şi să păstorească parohiile. ,,Numai acea Euharistie este reală—arată Sfântul Ignatie al Antiohiei, care o săvârșește episcopul sau cel căruia i-a încredințat el savârșirea ei”. De asemenea după canoanele bisericeşti preotul poate săvârşi numai o singură Liturghie înt-o zi la sfântul Altar.

Antimisul este obligatoriu pentru slujirea Sfintei Liturghii, în caz de nevoie Sfânta Liturghie putând fi săvârșita şi în afara bisericii dar numai pe antimis, el fiind  o bucată de pânză de in sau de mătase, în formă dreptunghiulară, cu laturile de 50-60 cm, având imprimată scena punerii Domnului în mormânt şi de asemenea având cusute în el sfinte moaște. El are şi rol practic constând  în aceea că pe antimisul desfăcut vor fi aşezate Sfântul Potir şi Sfântul Disc iar eventualele particele din Sfintele Daruri care vor cădea pe el vor putea fi adunate evitându-se profanarea. Semnificaţia teologică a antimisului vine din legatura lui cu episcopul locului a cărui semnătură o poartă întotdeauna. ,,Biserica locală ca entitate având un statut eclesiologic plenar este dioceza episcopală”arată Mitropolitul Ioannis Zizioulas exprimând învăţătura din totdeauna a Bisericii. De asemenea pentru săvârşirea Sfintei Liturghii mai sunt necesare darurile de pâine şi vin, sfintele vase şi veşmintele preoţeşti.

Cât priveşte ceasul din zi la care trebuie să se înceapă slujba Sfintei Liturghii, după predania veche a Bisericii, este ceasul al treilea din zi adică ora 9 dimineaţa. Abateri de la această regulă fac anumite praznice împărăteşti şi anume la Paşte, la Craciun (nu peste tot) şi în unele locuri la Bobotează când Sfânta Liturghie se săvârşeşte dis de dimineaţă. Sunt anumite zile în an când nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi anume :

- Vinerea Patimilor

- Luni şi marţi în prima săptămână din Postul Mare

- Miercurea şi vinerea din Săptămâna Brânzei

- Vinerea dinaintea Crăciunului şi a Bobotezei când aceste două sărbători cad duminica sau lunea.

În secolele IV-V Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare alcătuiesc, pe baza tradiţiilor vechi, Liturghiile care le poartă numele, folosite până azi de Biserica Ortodoxă. Până în secolul al X-lea Liturghia Sfântului Vasile cel Mare era Liturghia slujită în mod curent în Biserica Ortodoxă fapt dovedit de așezarea ei în manuscrise, înaintea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur. În prezent Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se slujește numai de zece ori pe an și anume:

-  în ziua Sfântului Vasile cel Mare (1 ianuarie);

-  în primele cinci duminici din Postul Mare;

-  în Joia Mare și Sâmbăta Mare;

- în ajunul Crăciunului şi Bobotezei; dacă aceste ajunuri cad sâmbăta sau duminica atunci în ziua ajunului se săvârşeşte Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua praznicului Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

Deosebirile principale dintre Liturghia Sfântului Vasile cel Mare şi cea a Sfântului Ioan Gură de Aur constă în conţinutul rugăciunilor rostite de preot şi, mai ales, al rugăciunii centrale prin care se aduce Sfânta Jertfã numită anaforaua liturgică. Rânduiala lor însă este aproape identică.

Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul sau Liturghia Darurilor mai înainte sfintite este o slujbă specifică Postului Mare putându-se săvârşi în zilele de peste săptămână (de luni pânã vineri) cu excepţia zilelor aliturgice, a sărbătorii Buneivestiri şi a Joii şi Sâmbetei Mari.Tipicul ei  constă în îmbinarea Vecerniei cu unele elemente ale Sfintei Liturghii. Cu toate că nu se aduce jertfa cea fără de sânge şi nu se sfinţesc darurile de pâine şi vin, ea poartă denumirea de Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea cu Sfintele Taine.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile de Duminici şi sărbători din timpul anului în care nu se săvârşeşte vreuna din celelalte două Liturghii, ea fiind Liturghia obişnuită în Biserica Ortodoxă, săvârşindu-se de cele mai multe ori în cursul anului bisericesc.

Pr. Elisei Drăghia


Comments are closed.