29.08.2018 – Treptele ierarhiei creştine

Odată cu organizarea ierarhiei bisericeşti  apar şi diferitele numiri generale care se referă la slujitorii bisericeşti în general şi a numirilor  speciale care se referă la treptele ierarhiei slujitorilor bisericeşti. Pentru aceste trepte ierarhice sunt folosiţi trei termeni: diacon, preot sau presbiter şi episcop. Cele trei trepte ale preoţiei Noului Testament sau ale preoţiei instituite în chip dumnezeiesc sunt atât parte a moştenirii Tradiţiei Bisericii de la Sfinţii Apostoli, cât şi principalele elemente ale păstrării moştenirii şi succesiunii apostolice, fundamentate pe credinţa dreaptă şi pe întreaga putere bisericească, Biserica fiind înzestrată cu toate mijloacele necesare înfăptuirii lucrării ei mântuitoare şi cu cele ce decurg din harul sfinţitor, din Preoţia transmisă ca Sfântă Taină.

Potrivit mărturiei sigure şi absolut autentice a  canoanelor ale Sinoadelor Ecumenice (canoanele 6, 7 ale Sinodului I Ecumenic; canoanele 2, 3 ale Sinodului II Ecumenic; canonul 28 al Sinodului IV Ecumenic; canonul 36 al Sinodului V Ecumenic), Biserica cea una şi nedespărţită nu cunoaşte decât trei trepte ale preoţiei instituite în chip dumnezeiesc, iar în relaţiile dintre ierarhi se recunoaşte doar o întâietate în cinste, care duce la o ordine de onoare ierarhică a principalelor scaune ale Bisericii Universale.

Din scrierile Sfinţilor Parinţi  aflam că încă de la început  în fruntea ierarhiei sta episcopul, cel care explică citirile din Sfânta Scriptură  şi apoi, pentru sfinţirea dărurilor înalţă rugaciuni şi mulţumiri.  Este cel care administează sfintele taine,  domină Biserica locală, este păzitorul doctrinei sănătoase, centrul administraţiei bisericeşti locale şi garantul învăţăturii şi o personificare a Bisericii. Ascultarea dată lui este  tributară celei acordate Mântuitorului Iisus Hristos:toţi urmaţi episcopul, precum Iisus Hristos pe Tatal.

Despre preoţii, cei care alcatuiesc a doua treaptă a ierarhiei bisericeşti, aflăm din scrierile patristice că  încă de la început au avut atribuţii sacramentale. Alături de episcopi ei  iau parte la  săvârşirea Sfintei Euharistii şi se bucură de o largă cooperare la lucrarea administrativă a episcopului, care împarte cu ei lucrarile sfinţitoare, învăţătoreşti şi conducătoare. Li se cuvine o deosebită consideraţie şi un mare respect:” urmaţi pe preoţi ca pe Apostoli”.

Din răndul ierarhiei fac parte şi diaconii, chemaţi şi ei la îmfăptuirea lucrării mîntuitoare, nu pentru a lucra direct ci numai pentru a fi de ajutor episcopilor şi preoţilor  în îndeplinirea funcţiunilor lor.  Aceştia sunt prezentaţi de Sfântul Iustin ca cei care slujesc alături de episcop şi duc euharistia celor care n-au putut să ia parte la cult:”după ce protosul a terminat euharistia şi tot poporul a rostit Amin, slujitorii aceia, care sunt numiţi la noi diaconi, dau fiecaruia dintre cei ce se găsesc de faţă să se împărtăşească din pâinea şi vinul amestecat cu apă, care s-au transformat în euharistie

În această ordine de idei, ierarhia se prezintă ca o instituţie de provenienţă apostolică, căci ei (apostolii) predicând în ţări şi în cetăţi, au  pus episcopi şi diaconi pentru cei ce aveau să creadă pe cei care au crezut întăi, după ce au fost probaţi de Domnul, a cărei lucrare principală  este  cea  sfinţitoare.

Pr. Ion Guţă


Atasate la articol:


Treptele ierarhiei creştine


Comments are closed.