20.09.2018 – Preacinstirea Maicii Domnului

Cinstirea de care Sfânta Fecioară s-a bucurat din partea creştinilor a început încă  din timpul vieţii sale, persoana ei fiind totdeauna asociată în chip firesc cu aceea a dumnezeiescului său Fiu şi înconjurată de dragostea şi respectul celor din jurul Lui. În primele trei secole cinstirea aceasta se manifestă sub forme mai discrete, mai ales în cultul particular al creştinilor din Biserica Ierusalimului şi din jurul mormântului Maicii Domnului de la Ghetsimani. Însă după libertatea acordată de Sfântul Împărat Constantin creştinătăţii, această cinstire intră în cultul public al Bisericii şi se constată o dezvoltare mai mare a ei. În secolul al IV-lea Sfinţii Părinţi vorbesc cu mare respect despre Maica Domnului. Apoi cultul Maicii Domnului a luat o dezvoltare mereu crescândă mai ales din prima jumătate a secolului al V-lea .

Cultul public deosebit de care Maica Domnului se bucură în viaţa Bisericii se manifestă prin mai multe forme dintre care cea mai importantă este instituirea de sărbători sau zile anumite din cursul anului bisericesc consacrate pomenirii şi cinstirii ei. Alte forme de exprimare a cinstirii sale în cultul bisericesc sunt: -cântări şi   rugăciuni deosebite, adresate ei;  -slujbe speciale alcătuite în cinstea şi spre lauda Sfintei Fecioare; -zidirea de biserici în cinstea şi spre pomenirea ei; -zugravirea pe icoane şi   pe peretii bisericilor a chipului Maicii Domnului; -diferite genuri de predici ; -frecvenţa numelor de Maria şi Marin la poporul nostru.

Pr. Ion Guţă


Atasate la articol:


Preacinstirea Maicii Domnului


Comments are closed.