28.09.2019 – Convertirea la Evanghelie şi primirea Botezului

După cuvintele Mântuitorului care le spune ucenicilor Săi: ,,mergând învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Matei 28, 19), sfântul apostol Pavel merge în Corint, Efes şi în Sistra. În toate aceste locuri, el încreştinează şi botează o serie de oameni împreună cu casele lor care-i vor deveni ucenici în acele locuri. Printre aceştia regăsim întreaga casă a lui Ştefan dar şi pe Sila şi timotei pe care îi circumcide. Acest gest avea drept scop intrarea acestora mult mai facil în sinagoga evreiască.

Printre cei botezaţi de apostoli îi găsim pe Simon Magul care nu a fost vrednic de acest botez şi care a crezut că se poate folosi de credinţa în Dumnezeu făcând bani din aceasta. Spun acest lucru fiindcă

Simon Magul încearcă să-l mituască, aşa cum am spune noi astăzi, pe sfântul Petru cu bani pentru a primi putere de la Duhul Sfânt (Ioan Constantinescu, Studiul Noului Testament, Editura Credinţa Noastră, 1996, p.166).

Diaconul Filip este ucenic al Domnului care mergând în Gaza după o conversaţie cu un eunuc etiopian reuşeşte să-l convertească şi implicit să-l boteze şi totodată să-i împărtăţească darurile Duhului Sfânt.

Pe lângă acest convertiri mai găsim şi convertirea lui Saul care era un erudit şi care nu ura atât de mult pe Hristos, cât el respecta legea. Pentru el, căci aaşa învăţase, hristos era mort. Însă la poalele Damascului îl găseşte spre surprinderea lui pe Hristos Cel înviat.

Saul era împuternicit cu scrisori de la Sinedriu, să meargă în cetatea ierusalimului pentru a-i persecuta pe creştini. Dar pe drum o lumină din cer a ţinut cu tot dinadinsul să-l întâlnească şi o voce din cer i s-a adresat: „Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?” (Fapte 9,4). Domnul îl îndeamnă să intre în cetate iar Saul deşi avea ochii deschişi nu putea vedea nimic iar cei prezenţi rămăseseră înmărmuriţi.

După trei zile de post negru şi după alte evenimente cu Anania, saul primeşte botezul iar în jurul anului 35 el va deveni din Saul se va numi Pavel. După alte câteva zile are puterea dăruită de Duhul Sfânt prin taina Botezului să predice oamenilor. De acici va merge în Arabia unde va sta o perioadă mai îndelungată.

Pe lângă acest convertiri mai întâlnim o serie de călătorii misionare pe care le duce atât sfântul Pavel dar şi Petru şi Barnaba. Pavel îl ia pe Timotei şi vor merge împreună îm asia iar de aici vor merge în Europa. Itinerariul lor se va întinde până ala Filipi unde vor zăbovi o vreme. După ce le vorbea oamenilor despre Dumnezeu, ucencii o făceau cu atâta râvnă încât toţi cei care ascultau se botezau în minutele următoare. Aşa de mare este puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt încât ei oameni simpli, fără prea multă carte aveau puterea de convingere asupra mulţimilor

În Epistola către Romani, se adresează creştinilor din Roma, spunându-le că numai primind învăţătura creştină, botezul şi harul Duhului Sfânt pot deveni urmaşii lui Hristos (vezi: Paul Evdochimov, Vârstele vieţii spirituale, Editura Christiana, 1993, p. 82). Sfântul Apostol Pavel va boteza atât pe Stefana din Corint cât şi casa acesteia după cum mărturiseşte chiar el: „Am botezat şi casa lui Stefana: afară de acestea nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva” (I Cor. 1,16).

Pr. MN Ivăncescu


Comments are closed.