28.09.2019 – Taina Sfântului Botez – argumente nou-testamentare

În Evanghelia după Luca ni se prezintă o convertire în Ierusalim care la sfârşitul predicii sfântului apostol Pavel s-au botezat 2000 de persoane. Aceste convertiri în Ierusalim are un scop interesant şi anume căci prin ceste botezuri oamenii din acest oraş se pocăiesc fiindcă au săvârşit crimă împotriva lui Hristos. Un al doilea scop al converirilor lor este acela că ei, cei care erau fără Dumnezeu, căci doar Îl uciseseră, aderă la calea credinţei.

Biserica primară creşte numeric numai dacă ne gândim la convertirea centurionului Cornelui care s-a botezat el şi întreaga lui casă. Un înger al lui Dumnezeu îi va spune lui Cornelui că petru îi va grăi cuvintele care-l vor conduce spre mântuire. Cornelui nu doar că acceptă, ci el se va converti nu doar pentru o perioadă de timp ci va fi o convertire pe viaţă. După această convertire deosebită care venea din aprtea unui centurion, adică a unei căpetenii de soldaţi romani multe suflete cipriote şi cireneene au început a se boteza.

Convertirea păgânilor din Antiohia Pisidiei de către sfântul apostol Pavel este de asemenea şi ea răsunătoare. Dumnezeu îi porunceşte lui Petru să depăşească anumite convingeri şi păreri şi-l lasă să înţeleagă pe acesta că destinaţia creştinismului este univwersală. Universalitatea este cuvântul de ordine al creştinismului. Hristos a venit pe pământ nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile pământului şi implicit şi pentru păgâni.

Sinodul de la Ierusalim dezbate acest aspect destul de important. La acest sinod s-a vorbit chiar de păgânii care nu respectau legea mozaică. La acest sinod va lua cuvântul şi sfântul apostol Petru care le va spune celor prezenţi despre succesul pe care l-a avut prin călătoriile misionare pe care le-a făcut. De aceea, în acest sens, lăsa de înţeles că şi păgânii au şansele lor de mântuire şi convertire.

Este adevărat, mântuirea are un caracter universal, dar totuşi tot sfântul Petru  aminteşte în cartea ,,Faptele Apostolilor” că israeliţii au un privilegiu în acest aspect pentru că sunt urmaşii legământului cu Aaron. De aici rezultă că Israel este primul destinatar al evangheliei.

Sfântul Apostol Pavel va avea succes asupra păgânilor, care la rândul lor vor deveni oponenţii Sfântului Pavel. Pentru că opoziţia lor se va transforma în persecuţier, cu înţelepciune, Sfântul Pavel va pleca să propovăduiască şi să boteze în altă cetate, conform cu acele cuvinte al Mântuitorului ce ne spun că dacă suntem prigoniţi într-un loc să mergem în celălalt loc.

Pr. MN Ivăncescu


Comments are closed.