11.10.2019 – Învăţătura dogmatică despre Biserică (1)

Sfinţii Părinţi au vorbit despre existenţa Bisericii înainte de pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime. Sf.Clement Romanul spunea că prima Biserică a fost creată înainte de crearea soarelui şi a lunii…cărţile profeţilor şi apostolii învaţă că Biserica nu este numai de acum, ci de la început…ea a apărut în zilele de pe urmă pentru a ne salva. Biserica este icoana la nivel creat a Dumnezeirii Celei necreate.

Sf.Ioan Gură de Aur face o analogie între întemeierea Bisericii şi crearea Evei în rai. Precum Eva ia naştere din coasta lui Adam, aşa şi Biserica ia fiinţă din coasta lui Hristos.

Exegeza biblică vorbeşte despre o paralelă între evenimentele de la Turnul Babel şi Cincizecimea creştină: Biserica este opusul Turnului Babel; ea a unit pe cei ce au primit să lucreze pentru zidirea ei, să se zidească pe ei înşişi în ea, pe când acela i-a separat.

Simbolismul bisericii

Interiorul bisericii este împărţit în trei părţi: pronaos, naos şi altar. Pronaosul este prima încăpere de la intrare şi simbolizează lumea de dinaintea venirii lui Hristos; naosul este locul unde credincioşii stau la sfintele slujbe şi închipuie lumea văzută, creştinii ce cred în Iisus Hristos înviat din morţi. Altarul, locul unde slujesc preoţii, simbolizează Împărăţia lui Dumnezeu, tronul Prea Sfintei Treimi.

Strana – locul unde psalţii cântă lui Dumnezeu, simbolizează corul îngerilor. Clopotul şi toaca este vocea exterioară a Bisericii. Turlele închipuie pe Hristos, Fiul înomenit.

În tradiţia bizantină întâlnim două tipuri de construcţie a bisericii: în formă de corabie(aducându-ne aminte de arca lui Noe, care l-a salvat pe el şi pe familia lui) şi în formă de cruce(cruce greacă-cu braţele egale; cruce latină).

Relaţia dintre Hristos şi Biserică

Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan dă mărturie că Biserica, urmând lui Hristos, se bucură de patru mari însuşiri: şi-ntr-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Biserica noastră este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului(1 Timotei 3,15). Dumnezeirea lui Iisus Hristos este baza Bisericii(Matei 16,18).

Hristos Domnul a întemeiat Biserica pentru a e mărturisi în lume, şi după Înălţarea la cer, lucrarea Sa mântuitoare; pentru a aduna şi a uni sub acoperământul ei, ca o mamă, toate neamurile care cred în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu; pentru a învăţa, a conduce şi a sfinţi lumea prin Sfintele Evanghelii şi prin harul Sfântului Duh dat apostolilor şi păstorilor Bisericii rânduiţi spre slujire; pentru a săvârşi pe altarele bisericilor până la sfârşitul veacurilor Sfânta Liturghie şi toate sfintele slujbe de laudă, de mulţumire şi de cerere, spre slava Sfintei Treimi; pentru mântuirea lumii, prin lucrarea harului dumnezeiesc, prin credinţa lucrătoare în fapte bune.

Pr. Ion Marinescu

 


Atasate la articol:


Invierea_Horezu_GG


Comments are closed.