11.10.2019 – Învăţătura dogmatică despre Biserică (2)

Scriptura spune: „Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este…Biserica se supune lui Hristos, şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană” (Efeseni 5, 23-27). Pentru a fi Cap Bisericii, Hristos trebuie să aibă ceva comun cu cei ce constituie Trupul Lui (FIREA UMANĂ), dar şi ceva deosebit de ei(DUMNEZEIREA SA).

Evenimentul pogorârii Sfântului Duh

Prezenţa Sfântului Duh peste Apostoli la Cincizecime în chip de limbi de foc, aduce acestora confirmarea deplină în credinţa dumnezeirii lui Iisus Hristos şi înţelegerea învăţăturii Lui. Mai mult, acum ei sunt botezaţi cu Duhul Sfânt, curăţindu-se de păcatul strămoşesc prin venirea lui Hristos, a darurilor şi a lucrării Lui în ei. Duhul Sfânt este Acela Care adună într-un singur Trup pe credincioşi, dar şi forţa care îi ţine împreună.

Părintele Dumitru Stăniloae spune: prin coborârea Sfântului Duh ia fiinţă concret Biserica, întrucât acum Hristos coboară pentru prima dată în inimi.

Sfânta Scriptură spune: şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi(Fapte 2,1-4).

Prin pogorârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc lua fiinţă o realitate a unei comuniuni care nu-şi va epuiza puterile, pentru că le va sorbi mereu din infinitatea lui Dumnezeu prin trupul omenesc al lui Iisus Hristos. Era o realitate sau o comuniune care reprezenta cerul pe pământ.

Prezenţa Duhului Sfânt în Biserică aduce acesteia neputinţa de a greşi în orice hotărâre luată spre mântuirea oamenilor. Sinodul Ecumenic a păstrat în formularea dogmelor Bisericii formulară biblică  părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă(Fapte 15,28).

Pr. Ion Marinescu

 


Comments are closed.