11.10.2019 – Sfânta Biserică – „unirea noastră cu Dumnezeu şi între noi”

Părintele Stăniloae zice: „Biserica este unirea noastră cu Dumnezeu şi între noi. Teologul grec Georgios Mantzaridis spune că Biserica este comuniunea divino-umană sau comuniune a îndumnezeirii. În Biserică, zice Părintele Rafail Noica, noi înţelegem mântuirea ca împărtăşire a vieţii dumnezeieşti. Dumnezeu împărtăşeşte omului viaţa Sa.

Dumnezeul nostru este o Treime de Persoane Atotputernice şi iubitoare. Aceste două însuşiri fac Persoanele să fie peste tot unde numele lui Dumnezeu este rostit. Doresc să vină de fiecare dată într-o tot mai simţită prezenţă pentru să sunt Persoane Care iubesc alte persoane şi doresc comuniunea interpersonală. Deşi ne putem ruga în orice loc şi oricând, Iisus Hristos a binevoit a lăsa omului un spaţiu al rugăciunii în comuniune. Aici, în biserică, omul vine a se ruga împreună cu semenii lui Persoanelor Sfintei Treimi şi sfinţilor.

Slujbele Bisericii cer de la credincioşi unitatea în gânduri, în credinţă, în cuvânt, în iubire: să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim: pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Biserica este un organism teandric în care viaţa umană se uneşte cu cea divină imitând-o pe aceasta, după modelul arătat de Fiul lui Dumnezeu.

Preoţia harică şi preoţia universală

În Biserica noastră întâlnim trei trepte ale preoţiei: diaconia, preoţia şi episcopatul. Aceasta este preoţia harică sau sacerdotală. Doar aceştia sunt îndreptăţiţi să săvârşească Sfintele Taine şi slujbele Bisericii. Nimic sfânt nu este şi nu se săvârşeşte fără preot. Pe preoţii cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună-preot şi martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei celei ce va să se descopere: păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste. Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei(1 Petru 5,1-3).

Există şi preoţia universală, nesacerdotală, care cuprinde pe toţi creştinii. Apostolul Petru vorbeşte despre responsabilitatea lor zicând: iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată(1Petru 2,9).

Pr. Ion Marinescu

 

 


Comments are closed.