11.10.2019 – Despre poruncile bisericeşti

Mireanul sau laicul are în comuniunea Bisericii un rol foarte important. Sunt trei categorii de creştini în Biserica Ortodoxă: preoţii, monahii şi credincioşii. Credinciosul participă activ la viaţa Bisericii şi este o piatră vie în structura ei. Nu poate fi altfel, pentru că viaţa creştină este o viaţă de sfinţenie, de comuniune cu semenii şi cu Dumnezeu. Sf.Apostol Petru zice: iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată.

Din totdeauna mireanul s-a simţit o parte componentă a organismului Bisericii. A participat la toate activităţile administrative şi învăţătoreşti iniţiate de preoţi. Preotul are rolul de a ţine în unitate credincioşii daţi lui întru păstorire.

Cele nouă porunci bisericeşti au în vedere şi pe credinciosul de rând:

  1. Să ne rugăm lui Dumnezeu şi să mergem la biserică în duminici şi sărbători
  2. Să ţinem posturile de peste an, miercurea şi vinerea
  3. Să cinstim pe clerici, adică pe slujitorii Bisericii
  4. Să ne mărturisim păcatele şi să ne împărtăşim cu Sfintele Taine
  5. Să nu citim cărţi, nici să aducem în casă cărţi eretice
  6. Să ne rugăm pentru conducătorii bisericeşti şi ai ţării noastre
  7. Să ţinem posturile şi slujbele speciale rânduite de episcopul locului
  8. Să nu furăm sau să înstrăinăm avutul Bisericii
  9. Să nu facem nunţi şi petreceri în post sau în zilele oprite, nici să mergem la adunări scandaloase.

Pr. Ion Marinescu

 


Comments are closed.