05.11.2019 – Predică la Duminica a XXV-a după Rusalii: Pilda samarineanului milostiv

Frați creștini,

            Evanghelia care s-a citit astăzi la sfânta și dumnezeiasca liturghie ne vorbește despre fățărnicie și vicleșug. De multe ori fariseii, cărturarii și învățătorii de lege, împietriți la inimă și stăpâniți de duhul urii și al vicleșugului încercau să-l prindă pe Hristos în cuvânt, ca mai apoi să poată să-l acuze și să folosească orice prilej pentru a-l omorî.

Fariseul de astăzi îl întâmpină pe Mântuitorul cu cuvintele: “Învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică?” (Luca 20, 25). Dar Domnul, cunoscând viclenia și fățărnicia lui, îi răspunde astfel: “Ce este scris în lege, cum citești?” (Luca 10, 26). Iar el răspunzând zice: “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău , din toată virtutea ta și din tot cugetul tău ți pe aproapele tău ca pe tine însuți…” (Luca 10,27). Hristos îi spune : ”Drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu” (Luca 10, 28). Aici intervine duhul drăcesc al mândriei fariseului care nu se mulțumește cu acest răspuns și caută în continuare să găsească prilej de a-l învinui pe Hristos. El fiind fariseu, cunoștea foarte bine legea și știa cine este aproapele său sau cel puțin credea că știe, adică socotea ca aproapele său pe orice iudeu. Însă Hristos îi oferă o lecție de iubire și vine să-i arate că nu numai iudeii, ci orice om poate fi aproapele său și suntem datori să-i ajutăm și să-i socotim pe toți oamenii drept aproapele nostru. Acum Dumnezeu rostește pilda samarineanului milostiv în care îi demonstrează fariseului că preotul și levitul care erau iudei trec nepăsători pe lângă omul căzut între tâlhari, dar samarineanul intervine, fiindu-i milă de el și îi acordă ajutorul său, scăpându-l de la moarte. De această dată, Hristos este cel care îl forțează pe fariseu să recunoască adevărul din fața sa, spunându-i: “Care dintre acești trei și se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?” (Luca 10, 36). Iar el vădit fiind recunoaște că aproapele său este acela care a făcut milă cu el. Mântuitorul îi spune fariseului să meargă și să facă și el asemenea.

Iubiți frați, creștinismul se adresează tuturor oamenilor, tuturor acelora care crezând în cuvântul lui Dumnezeu și împlinindu-i poruncile să ajungă la raiul făgăduit. De aceea, pentru noi creștinii nu există diferență de culoare, de naționalitate, de stare socială sau intelectuală, singura condiție fiind asimilarea și punerea în practică a cuvintelor Evangheliei lui Hristos. Dumnezeu este iubire și această iubire se revarsă peste toți oamenii pentru că El voiește ca „toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoașterea adevărului” (I Timotei 2, 4). Iar pentru aceasta și noi oamenii  trebuie să ne iubim unii pe alții, să fim milostivi și ajutători, să devenim sensibili în fața problemelor celorlalți și, astfel, să ne facem vrednici să fim fii lui Dumnezeu ca să dobândim viața veșnică. Amin!

 

Pr. Gheorghe Paraschivescu,

Paraclisul Mitropolitan “Madona Dudu”, Craiova

 


Comments are closed.