08.11.2019 – Argumente pentru scripturistice pentru Taina Căsătoriei (1)

Căsătoria şi familia exista de la început, de când a creat Dumnezeu omul ca bărbat şi femeie. El a creat de fapt, familia. Familia reprezintă, deci, una din coordonatele esenţiale ale umanităţii. Familia, este reflectarea chipului lui Dumnezeu în om, manifestat prin comuniunea specifică ei, asemenea comuniunii intratrinitare.                                                                                                                          

Familiei îi revine rolul important de creştere şi educare a copiilor, rol pe care părinţii au datoria sfântă să-i ducă la îndeplinire. Datoria părinţilor de a face educaţie copiilor rezultă în mod direct din necesitatea educaţiei. Se ştie că fiecare copil se naşte cu un bogat complex de predispoziţii, care datorită influenţelor bune sau rele ale mediului exterior se pot dezvolta în favoarea şi spre formarea unei personalităţi sau în detrimentul acesteia.

Căsătoria şi familia sunt obiect al purtării de grijă al lui Dumnezeu pentru omul cel căzut, dar cu menirea de a asigura – prin naşterea şi creşterea pruncilor după voia dumnezeiască – cetăţeni ai cerului. La originea vieţii se află familia ca şi nucleu al societăţii, iar la temelia familiei stă căsătoria. Primul act şi de altfel cel mai important în procesul întemeierii unei familii este asocierea a două fiinţe libere pentru a convieţui şi pentru a fi părtaşi la toate.

Familia a ocupat neîncetat un loc central în învăţătura noastră creştină despre viaţă, fiind înţeleasă drept cea mai însemnată alcătuire socială de care depind dezvoltarea, stabilitatea şi, mai ales, existenţa întregii omeniri. Dar, dacă familia a avut întotdeauna acest rol fundamental în viaţa omenirii şi în societate în general, drept celulă de bază a acesteia şi mediu în care s-au format adevăratele caractere şi perso­nalităţi, care au marcat dezvoltarea ştiinţei, artei, culturii şi civilizaţiei, astăzi ea este confruntată cu noi realităţi şi situaţii, care, pe de o parte, duc la şubrezirea sau destrămarea ei, iar, pe de altă parte, ridică semne de întrebare şi îngrijorare pentru factorii responsabili de bunul mers al familiei, încercând să găsească şi soluţii pentru păstrarea ei în făgaşul tradiţiilor sănătoase, pen­tru a fi salvată de la ameninţarea cu dispariţia şi pentru a-şi îndeplini în con­tinuare rolul major pe care l-a avut în viaţa societăţii şi a omenirii.

 

Pr. Nicolae Laurenţiu Ceauşu


Atasate la articol:


pr_ceausu


Comments are closed.