09.11.2019 – ROLUL MORAL ŞI SOCIAL AL FAMILIEI ÎN CULTURA EBRAICĂ

Perioada Vechiului Testament, familia își împlinea rostul crescând copii cât mai numeroși. Copiii erau, conform Psalmistului dar și întregii societăți a vremii, o dovadă evidentă a iubirii lui Dumnezeu: ,,Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul”. Nașterea este răspuns al rugăciunii și este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Ascultarea și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu aduce binecuvântarea rodului pânteceluis au, în caz contrar, blestemul. Totodată, ideea de binecuvântare a lui Dumnezeu pricinuită de nașterea unui copil este arătată și prin acele texte care prezintă anunțarea fericitului moment printr-o persoană specială, de cele mai multe ori un înger.

Familia antică abraică includea soţul şi soţia, copiii lor (iar dacă aceştia erau căsătoriţi, soţiile şi copiii acestora), părinţii soţului, fraţii soţului şi familiile lor, surorile necăsătorite ale soţului şi alte rude. Poate include, de asemenea, concubinele, cu copiii şi familiile copiilor lor. Pe lângă legăturile de sânge sau legăturile stabilite în urma mariajelor, familia include şi slujitorii sau sclavii, oaspeţii şi străinii legaţi în vreun fel de familia respectivă. Din această cauză familiile Vechiului Testament au dimensiuni considerabile; de exemplu familia lui Iacob este compusă din aproape şaptezeci de persoane. Vechiul Testament afirmă că familia biologică este unitatea de bază a societăţii. Societate israelită care este structurată pe liniile de rudenie. Astfel, o mare parte din legea Vechiului Testament reglementează şi protejează viaţa familiei. Mai mult decât atât, familia este considerată ca fiind o sursă binecuvântată divin. Această perspectivă începe încă de la Cartea Facerea, când Dumnezeu creează şi binecuvintează prima familie, dându-le poruncă să fie roditoare şi să se înmulţească. Copiii sunt o binecuvântare din partea Domnului. Darul naşterii de prunci pentru femeile sterile este o binecuvântare cu totul specială a lui Dumnezeu deoarece sunt depăşite limitele naturii umane.

Pr.Laurenţiu Nicolae Ceauşu