21.11.2019 – Cununa de spin

Când m-ai găsit Iisuse, zăceam aproape mort,

Fusesem jefuit de bani, de haine şi de tot,

Deşi zăceam acolo de prea mult timp Stăpâne,

Doar Tu m-ai cercetat şi am văzut că-i bine.

.

Cu mila Ta cea multă de răni m-ai lecuit

Şi de-atunci, Milostive, prin lume Te-am ȋnsoţit,

Am sorbit ȋnvăţătura din graiul Tău cel sfânt,

Ți-am văzut minunile făcute pe pământ.

.

Am rămas uimit când pe morţi i-ai ȋnviat,

Pe orbi, pe şchiopi, pe muţi, pe toţi i-ai vindecat,

Din voia Ta divină şi numai cu cuvântul,

S-a potolit marea, s-a liniştit şi vântul.

.

Când Te rugai acolo pe Tine Te-am văzut,

Ȋn grădina Ghetsimani, când Iuda Te-a vândut.

Am plâns cu lacrimi amare apoi când am aflat,

Că fără pic de milă, la moarte ei Te-au dat.

.

Te-am ȋnsoţit, Iisuse, la moartea Ta de chin

Şi-am sărutat cu durere, cununa Ta de spin,

Ea astăzi e la mine, e comoara ce-o iubesc,

Am să Ți-o dau, Iisuse, când am să Te-ntâlnesc.

Pr. Constantin Rusan


Comments are closed.